Forside


På grund af den nuværende situation med Corona-virus, er der nogle tiltag vi skal følge.

 

Udøvere skal være omklædt hjemmefra, og skal stille med nyvasket GI til hver træning. Ligeledes skal hænder og fødder være renvaskede.

  • Alle skal ved indgang samt når man forlader træningslokalet,  afspritte deres hænder. Dette gælder også ved toiletbesøg.
  • under træningen vil man have den samme partner. -
  • Måtter vil være nyvaskede/afsprittet når holdene starter træning. -
  • Forældre er meget velkomne til at overvære træningen. Stole vil være til rådighed med afstand iht gældende regler.

Den nuværende COVID-19 situation gør at træningen ikke helt vil være som vi er vant til men vi trænere ser frem til at opstarte træning igen .

KLUBBEN

Klubben blev stiftet af major Knud Janson d. 1 september 1958, under navnet Birkerød Judoklub.

I 1970 blev klubben medlem af Dansk Judounion, som var en sammenlægning af forskellige fraktioner med judo, jiu-jitsu, og andre budo-sportsgrene.

Samtidig blev DJU et specialforbund under Dansk Idræts Forbund (DIF).

D. 9 Juni 1982 sammenlagdes klubberne Birkerød Judoklub (BJK) og Birkerød Budo og Idræt (BIBI) til Birkerød Judo og Jiu-jitsu klub (BJJK) som klubben hedder i dag.

Klubben har 2 tilbud til dens medlemmer: judo og jiu jitsu - se beskrivelserne til højre.

I dag hedder vores specialforbund Dansk Judo og Ju-Jitsu union (DJU).


JUDO

En over hundrede år gammel konkurrencesport, hvor man først og fremmest ved

tekniske færdigheder bringer modstanderen i en sådan position, at han ved et minimum af kræfter kan kastes til måtten. Samtidig en konditionskrævende sport stillet over for en jævnbyrdig modstander.

JIU-JITSU

Selvforsvaret ædle kunst, hvorfra judoen er udviklet.

Kunsten hvor du er stillet over for uretmæssigt angreb kan overvinde fysisk stærkere

modstandere. Eller sporten, hvor du efter fastsatte regler viser din kunnen i konkurrence med andre.